Korzystając z naszej strony internetowej, przekazujesz nam swoje dane osobowe. Zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności związanej z ich przetwarzaniem, dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i umożliwienie Ci pełnej kontroli nad nimi. Zapewniamy, że spełniamy wymogi w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych wynikające z przepisów prawa. Z tej Polityki Prywatności dowiesz się, jakie dane zbieramy i w jakich celach to robimy, a także jak możesz je aktualizować, eksportować i usuwać oraz nimi zarządzać. Polityka Prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej spółki “ECHO” Dariusz Jarzębski, Ewa Szczegielniak Spółka Jawna, wobec użytkowników stron internetowych serwisu https://agencjaecho.pl („Serwis”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Dane osobowe
1.1. Przetwarzamy informacje dotyczące użytkowników Serwisu, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

1.2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest właściciel i operator Serwisu, tj. “ECHO” Dariusz Jarzębski, Ewa Szczegielniak sp.j., z siedzibą przy ul. Wólczańska 143, 90-525 Łódź, NIP: 7282801162, REGON: 360967750, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000544392 (dalej: “Administrator”).

1.3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wólczańska 143, 90-525 lub drogą e-mailową pod adresem: [email protected]

1.4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wólczańska 143, 90-525 Łódź lub drogą e-mailową pod adresem: [email protected]

1.5. Przetwarzamy dane przekazywane przez użytkowników Serwisu w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu, takich jak przygotowanie odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub wiadomość stworzoną za pomocą formularza kontaktowego.

1.6. Przetwarzamy również dane użytkowników Serwisu o charakterze statystycznym, w celu poznawania sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu i ulepszania jego działania. Informacje te nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnej osoby fizycznej.

1.7. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

1.8. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu w innym celu niż opisane w niniejszej Polityce Prywatności odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

1.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Serwisu, w tym udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne i leży w sferze uznania użytkownika, którego dane te dotyczą. Użytkownik może ustawić w przeglądarce blokowanie wszystkich plików cookie z określonej domeny lub ze wszystkich domen, a także ustawić na poziomie urządzenia – urządzenie może udostępniać ustawienia, przy użyciu których użytkownik może kontrolować zbierane informacje.

Zbieranie i przechowywanie danych osobowych
2.1. Do zbierania i przechowywania informacji używamy różnych technologii, w tym plików cookie, pamięci lokalnej, na przykład pamięci przeglądarki lub pamięci podręcznej aplikacji, baz danych i dzienników serwera, jak również funkcjonalności Serwisu.

2.2. Wejście na naszą stronę internetową automatycznie uruchamia przesyłanie informacji na serwer naszej strony i przez zamontowaną na urządzeniu użytkownika Serwisu przeglądarkę i czasowe ich przechowywanie na tzw. log-file. Na ten proces nie mamy żadnego wpływu i jest to konieczne w celu zapewnienia dostępu do Serwisu. W takim wypadku dane osobowe użytkownika, tj. adres IP urządzenia przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Poniżej informacje, które gromadzone są bez udziału użytkownika Serwisu i są przechowywane aż do ich automatycznego usunięcia:

· adres IP urządzenia wysyłającego zapytanie w sieci,

· data i godzina wejścia,

· nazwa i adres URL,

· website/aplikacja, z której nastąpił kontakt (Referrer-URL),

· używana przeglądarka i ewentualnie system operacyjny urządzenia działającego w sieci oraz nazwa providera internetowego dostarczającego sieć internet użytkownikowi Serwisu.

2.3. Podczas nawiązywania kontaktu z nami (przez formularz kontaktowy lub przez e-mail) następuje przetwarzanie danych użytkownika niezbędne do przyjęcia kontaktu/zapytania (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika do formularza kontaktowego) i jego realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji na żądania danego użytkownika).

Dane użytkowników mogą być zapisane w naszym systemie CRM (Customer – Relationship – Management System) lub w porównywalnym systemie odbierającym zapytania.

Zawarliśmy z dostawcą usługi CRM odpowiednią umowę zgodnie z art. 28 RODO, w której dostawca jako podmiot przetwarzający zobowiązał się do przetwarzania danych użytkownika wyłącznie według naszych wskazówek, jak również do zachowania standardów ochrony danych wynikających z przepisów prawa obowiązujących na obszarze EOG.

2.4. Podczas nawiązywania kontaktu poprzez formularz zgłoszenia chęci aplikowania o pracę, zgodnie z art. 13 RODO przetwarzamy dane w ramach procesu rekrutacyjnego.

Akceptując oświadczenie o ochronie danych w ramach naszego procesu rekrutacyjnego online, użytkownik Serwisu wyraża zgodę na zapisanie oraz przetwarzanie danych przez “ECHO” Dariusz Jarzębski, Ewa Szczegielniak Spółka Jawna w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

2.5. W trakcie rekrutacji online zbieramy i przetwarzamy wymienione poniżej dane osobowe związane z rekrutacją:

nazwisko
imię
adres
numer telefonu
e-mail
dokumentacja rekrutacyjna (wniosek rekrutacyjny, życiorys).
Dostęp do danych osobowych związanych z rekrutacją otrzymują wyłącznie pracownicy i współpracownicy “ECHO” Dariusz Jarzębski, Ewa Szczegielniak Spółka Jawna biorący udział w danym procesie rekrutacyjnym.

2.6. Jeżeli użytkownik Serwisu ubiega się o stanowisko, które zostało już obsadzone lub też jego kompetencje predestynują do pracy na innym stanowisku lub też użytkownik zgłosił swoją aplikację bez wskazania stanowiska, przekazujemy aplikację do innych działów firmy, dla wykorzystania jej w dalszych procesach rekrutacyjnych, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych.

2.7. Dane rekrutacyjne nie są wykorzystywane ani przekazywane w jakikolwiek wykraczający poza wymieniony obszar sposób.

2.8. W przypadku, gdy Użytkownik wypełnia formularz kontaktowy dostępny w ramach Serwisu przetwarzamy jego dane osobowe w następującym zakresie:

nazwisko;
imię
numer telefonu
adres email
Wyżej wskazane działania podejmowane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowania działań przed zawarciem umowy z osobą, której dane dotyczą, na jej żądanie lub art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie przesłanego zapytania i przedstawieniu swojej oferty handlowej.

2.9.Przechowujemy dane osobowe użytkowników stron jedynie przez okres niezbędny w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania lub rozwiązania problemów, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z prawnymi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe użytkowników zostają usunięte ze wszystkich systemów.

Udostępnianie danych osobowych
3.1. Udostępniamy dane dotyczące i podane przez użytkowników Serwisu poprzez narzędzia analityczne i statystyczne. Dane te obejmują unikalne identyfikatory, typ i ustawienia przeglądarki, typ i ustawienia urządzenia, system operacyjny, dane sieci komórkowej, w tym nazwę operatora oraz numer wersji aplikacji, a także interakcje aplikacji, przeglądarek i urządzeń z usługami Google, w tym adres IP, raporty o awariach, dane o aktywności systemu oraz datę, godzinę i adres URL strony odsyłającej żądania. Analizujemy na przykład dane o wizytach użytkowników Serwisu, aby optymalizować wygląd Serwisu, korzystamy z danych o reklamach, z którymi użytkownik Serwisu wchodzi w interakcję, by sprawdzać skuteczność kampanii reklamowych.

3.2. W celu zgodnego z potrzebami konstruowania naszych stron oraz ich bieżącej optymalizacji wykorzystujemy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes), Google Analytics, usługę analizy stron świadczoną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, zwaną dalej „Google“, jak również rozszerzenie Google Optimize. W związku z tym tworzone są pseudo-anonimowe profile użytkowników oraz stosowane są cookies. Informacje dostarczane przez cookies dotyczące użytkowania strony internetowej, jak:

typ/wersja przeglądarki,
stosowany system operacyjny,
adres URL (poprzednio odwiedzana strona),
adres IP komputera,
godzina wysłania zapytania do serwera są przenoszone na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google działa w ramach porozumienia Privacy-Shield-, dając tym samym gwarancję przestrzegania europejskiego prawa w zakresie ochrony danych.
3.3. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania cookies poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki. Jednakże w takiej sytuacji nie wszystkie funkcje danej strony będą mogły być w pełni wykorzystane. Użytkownik może ponadto zablokować pobieranie danych produkowanych przez cookies i związanych z korzystaniem ze strony Google (wraz z adresem IP) jak również zablokować przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki w: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych można poprzez ten link zainstalować opt-out-cookie, blokujący w przyszłości zapisywanie danych przez Google Analytics w ramach tej strony.

3.4. W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) wykorzystujemy Program reklamowy online Google Ads, który ma zapewnić, że na urządzeniach wyświetlane są wyłącznie reklamy zgodne z rzeczywistym lub domniemanym zainteresowaniem użytkownika.

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje program reklamowy Google Ads a w jego ramach także conversion-tracking (śledzenie konwersji) na bazie cookies. Te cookies uruchamiane są po kliknięciu przez użytkownika na wyświetloną przez Google reklamę. Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych i stosują przechowywane cookies do wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wejścia użytkownika na tę stronę. Te ads-cookies tracą ważność po 30 dniach, a wskaźnik gclid po 90 dniach i nie służą one identyfikacji personalnej użytkownika. Google przetransferuje te informacje do dostawców stanowiących stronę trzecią, o ile tak stanowi prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google jednak w żadnym przypadku nie będzie wiązać adresu IP użytkownika z innymi danymi Google.

3.5. Zgoda na pobieranie i przechowywanie danych może w każdej chwili zostać wycofana ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik Serwisu może dezaktywować używanie cookies, wchodząc na stronę dezaktywującą reklamy Google, jak również dezaktywować cookies służące śledzeniu konwersji, wybierając takie ustawienie, by cookies były blokowane z domeny „googleadservices.com” i „doubleclick.net” i tak, by również nasza strona internetowa nie mogła instalować cookies.

3.6. Nasza strona używa programu reklamowego Google Ads oraz Google Analytics a w jego ramach śledzenia konwersji oraz zbierania danych w ramach funkcji reklamowych (remarketing z wykorzystaniem Google Analytics, funkcje raportowania o reklamach, takie jak raporty danych demograficznych i zainteresowań, raporty DoubleClick Campaign Managera, DoubleClick Bid Managera i raporty wyświetleń w sieci reklamowej Google). Związane z nimi przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes).

Dla wsparcia klientów Ads oraz wydawców przy wyświetlaniu i zarządzaniu reklamami Google wykorzystują na stronach swojej sieci reklamowej DoubleClick-Cookie jak również dla określonych usług świadczonych przez Google. Otwierając jakąś stronę internetową oraz wyświetlając lub klikając na reklamę zamieszczoną w sieci Google, użytkownik umożliwia instalację DoubleClick-Cookie w przeglądarce. Przypisany do przeglądarki kwalifikator DoubleClick-Cookie jest tym samym kwalifikatorem, który jest używany podczas wchodzenia na strony korzystające z programów reklamowych.

Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych, wykorzystując przechowywane w tym celu cookies, w oparciu o poprzednie wejścia użytkownika na daną stronę.

3.7. Użytkownicy niezainteresowani otrzymywaniem reklam odnoszących się do ich zainteresowań, mogą dezaktywować cookie należące do Google Remarketing-Trackings odpowiednio operując ustawieniami użytkownika w przeglądarce.

3.8. Nasza strona korzysta z narzędzia Menedżer tagów Google (Google Tag Manager), które umożliwia zarządzanie stroną przez interface. Menedżer tagów Google implementuje tagi, nie ma dostępu do danych, nie używa się cookies oraz nie zapisuje danych osobowych. Menedżer tagów Google uwalnia inne tagi, które mogą zapisywać te dane. Jeżeli w obszarze domeny lub cookies przeprowadzana jest dezaktywacja, obejmuje ona wszystkie tagi trackingowe, o ile zostały one zaimplementowane w ramach Google Tag Manager. Więcej informacji odnośnie Menedżera tagów Google znajduje się na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/

3.9. Do naszej strony internetowej dołączone są funkcje YouTube służące wyświetlaniu i odtwarzaniu nagrań video. Funkcje te oferowane są przez Google LLC, D/B/A YouTube, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA.

W przypadku tej funkcji znajduje zastosowanie rozszerzony moduł ochrony danych, który zgodnie z informacją podaną przez dostawcę uruchamia zapisywanie danych użytkownika Serwisu dopiero podczas odtwarzania nagrania video. Podczas wyświetlania nagrań video, YouTube uruchamia cookies w celu zebrania informacji dotyczące zachowań użytkownika. Wskazówki pochodzące od YouTube pozwalają między innymi na opracowanie statystyk dotyczących odtworzeń nagrań, na poprawę wygody korzystania przez użytkownika oraz zapobieganie nadużyciom. Niezależnie od wyświetlenia załączonego nagrania video każdorazowe otworzenie strony powoduje połączenie z siecią Google „DoubleClick“, co może spowodować dalsze procesy przetwarzania danych, na co nie mamy wpływu.

Więcej szczegółów na temat stosowania cookies w YouTube użytkownik Serwisu znajdzie w Oświadczeniu YouTube o ochronie danych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

3.10. Nasza strona korzysta z Google Maps w celu prezentacji map i opracowania dróg dojazdu. Google Maps zarządzane jest przez Google. Korzystając z naszej strony, użytkownik Serwisu wyraża zgodę na pobieranie, opracowywanie oraz wykorzystanie danych zarejestrowanych automatycznie jak również udostępnionych przez użytkownika przez Google, jednego z jego przedstawicieli lub dostawców stanowiących stronę trzecią. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Warunki korzystania z Google Maps znajdują się na: https://policies.google.com/terms?hl=pl

3.11. Na naszej stronie wykorzystujemy narzędzie Hotjar, zarządzane przez Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie użytkownika w Serwisie. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania użytkownika takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies. Hotjar nie zbiera ani nie przechowuje informacji personalnych użytkowników.

Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Hotjar znajduje się pod linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

Wyłączenie możliwości monitorowania i zapisu aktywności jest możliwe poprzez link: https://www.hotjar.com/opt-out.

3.12. Na naszej stronie wykorzystujemy narzędzie Crazyegg, zarządzane przez Crazy Egg, Inc. 16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, które monitoruje oraz zapisuje zachowanie użytkownika w Serwisie. Narzędzie to rejestruje dane odnośnie zachowania użytkownika takie jak: nawigacja, przewijanie strony, ruch kursora. Zbierane są także informacje na temat lokalizacji, używanego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki czy cookies. Crazyegg nie zbiera ani nie przechowuje informacji personalnych użytkowników.

Więcej informacji na temat polityki prywatności narzędzia Crazyegg znajduje się pod linkiem: https://www.crazyegg.com/privacy.

Wyłączenie możliwości monitorowania i zapisu aktywności jest możliwe poprzez link: https://www.crazyegg.com/opt-out.

3.13. W ramach naszej oferty w oparciu o uzasadniony interes związany z zarządzaniem naszą ofertą online, obsługą zapytań online i obsługą klienta, według art. 6. ust. 1 lit. f RODO, przekazujemy dane osobowe użytkowników Serwisu podwykonawcom i współpracownikom “ECHO” Dariusz Jarzębski, Ewa Szczegielniak Spółka Jawna. Podwykonawcy i współpracownicy przetwarzają je na potrzeby “ECHO” Dariusz Jarzębski, Ewa Szczegielniak Spółka Jawna zgodnie z instrukcjami i Polityką Prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.

3.14. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W każdym takim przypadku przekazanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych i jest poprzedzone: i) weryfikacją zabezpieczeń technicznych oraz organizacyjnych stosowanych przez podmiot będący odbiorcą danych; ii) analizą respektowania praw osób, których dane dotyczą przez państwo odbiorcy.

Zabezpieczenia
4.1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Aby zapewnić bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych stosujemy:

szyfrowanie zapewniające prywatność danych podczas ich przesyłania;
kontrolę procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do naszych systemów;
ograniczenie dostępu do danych osobowych. Mają go tylko pracownicy, podwykonawcy i współpracownicy Administratora, wyłącznie w sytuacji, gdy Administrator posiada jedną z przesłanek. Każda osoba mająca taki dostęp jest zobowiązana do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań może ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

Prawa użytkownika
5.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do:

żądania od Administratora dostępu do danych osobowych użytkownika Serwisu,
żądania od Administratora zaktualizowania i sprostowania danych osobowych użytkownika Serwisu,
żądania od Administratora usunięcia danych osobowych użytkownika Serwisu,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika Serwisu,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika Serwisu,
przenoszenia danych osobowych użytkownika Serwisu,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

5.2. Z praw wskazanych w pkt. 5.1. użytkownik Serwisu może skorzystać poprzez:

kontakt e-mailowy pod adresem: [email protected],
kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: “ECHO” Dariusz Jarzębski, Ewa Szczegielniak Spółka Jawna, ul. Wólczańska 143, 90-525
POLITYKA COOKIES
W oparciu o zapisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO na naszej stronie używamy tzw. plików cookie, dlatego też nasz interes polegający na optymalizacji strony internetowej, należy uznać za uzasadniony w rozumieniu przywołanego przepisu. Wykorzystujemy pliki cookie w celu poprawy wydajności i zwiększenia wygody Użytkowników odwiedzających naszą stronę. Ta polityka wyjaśnia, w jaki sposób to robimy i w jaki sposób zarządzamy plikami cookie.

Czym są pliki cookie?
Kiedy mówimy o plikach cookie, chodzi o niewielkie aplikacje, które automatycznie wywołuje przeglądarka i które zostają zapisane na urządzeniu Użytkownika działającym w sieci (laptop, tablet, smartphone lub inne), kiedy odwiedza naszą stronę. Pliki cookie nie powodują żadnej szkody w urządzeniach Użytkownika, nie zawierają wirusów, trojanów czy też innego szkodliwego oprogramowania.

Plik cookie jest wierszem tekstu, który jest wysyłany do przeglądarki, gdy Użytkownik odwiedza witrynę, następnie przeglądarka wysyła go do nas z powrotem po każdym następnym kliknięciu na którejś z naszych stron. Taki plik cookie zawiera numer seryjny, który pozwala nam zobaczyć, czy jest więcej wizyt z tego samego urządzenia.

Więcej ogólnych informacji o plikach cookie można znaleźć na stronie: AboutCookies.org

Jakie pliki cookie wykorzystujemy i dlaczego?
Głównym celem wykorzystywanych przez nas plików cookie jest rzetelny pomiar liczby Użytkowników odwiedzających naszą witrynę i czasu trwania każdej wizyty. Robimy to po to, aby zapamiętać preferencje Użytkownika i pomóc w analizowaniu wydajności witryny.

Aby to osiągnąć, korzystamy z programu statystycznego na serwerze internetowym.

Nasze pliki cookie dzielą się na dwie kategorie:

Niezbędne pliki cookie – niezbędne, aby strona działała poprawnie. Pozwalają nam świadczyć usługi, takie jak lepsza wydajność dla Użytkownika jako odwiedzającego. Jeśli zostaną one wyłączone, Użytkownik nie będzie mógł korzystać z tych usług.
Pliki cookie dotyczące wydajności – służące do monitorowania wydajności witryny i wyróżniania obszarów witryny, które są istotne dla wizyty Użytkownika. Pozwalają nam korygować błędy i odkrywać skuteczne rozwiązania łączące konkretne podstrony, treści i rozwiązania. Pliki te nie gromadzą informacji, które mogą zidentyfikować Użytkownika.

Jak mogę zablokować pliki cookie?
Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookie, służących optymalizacji strony internetowej oraz realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez “ECHO” Dariusz Jarzębski, Ewa Szczegielniak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi. Używanie plików cookie w naszym Serwisie odbywa się w oparciu o zapisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dlatego też nasz interes należy uznać za uzasadniony w rozumieniu przywołanego przepisu.

Definicje
1.1. Administrator – oznacza “ECHO” Dariusz Jarzębski, Ewa Szczegielniak Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000544392, NIP: 7282801162, REGON: 360967750, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

1.2. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.agencjaecho.pl.

1.3. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

1.4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

1.5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

1.6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

1.7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies
2.1. Stosowane przez Administratora pliki cookie są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookie:

2.2.1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2.2.2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

2.3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookie do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookie.

Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies
3.1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:

3.1.1. Konfiguracji Serwisu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
rozpoznania Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
3.1.2. Uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie:

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
3.1.3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
3.1.4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
3.1.5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:

tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
3.1.6. Świadczenia usług reklamowych:

dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
3.1.7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

3.2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

3.2.1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,

3.2.2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
3.2.3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy,

3.2.4. zalogowania do Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego,

3.2.5. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Unlimited Company]
3.2.7. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego,

3.2.8. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskania dostępu przez Cookies
4.1. Użytkownik może w każdym czasie i samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do Urządzenia Użytkownika. Zmiany tych ustawień Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4.2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4.3. Ograniczenie stosowania plików cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.